Provtagningsanvisningar

Här finns instruktioner för blodprovtagning till studien.

  • Patienten behöver inte vara fastande vid provtagningen.
  • Proverna kan tas när som helst på dagen.
  • Provtagning bör ske på dagtid måndag-torsdag och inte på fredagar eller helger.
    Detta för att proverna skall kunna postas till biobanken samma dag och där omgående tas omhand. Om proverna ändå skulle tas på en fredag alternativt helg förvaras de bäst i kylskåp över helgen för att sedan skickas med posten till biobanken på måndagen.

Från vuxen tas venöst helblod i 1 st 10 ml EDTA-rör (lila kork) samt 2 st 10 ml serumrör (röd kork). Låt serumrören stå i 30-60 min och koagulera i rumstemp, centrifugera (ca 2000 x g i 10 min) och för över serum i ett rent plaströr.

Från barn tas venöst helblod i 1 st 4 ml EDTA-rör (lila kork) samt 1 st 3.5 ml gelrör (gul kork). Låt gelröret stå i 30-60 min och koagulera i rumstemp, centrifugera (ca 2000 x g i 10 min) och för över serum i ett rent plaströr.

Transport: Märk rören (EDTA-röret samt det rena plaströret med serum) med patientnamn och personnummer, och sänd dessa snarast i transporthylsor tillsammans med registreringsblankett samt underskrivet samtyckesformulär till:

Svenska Addisonregistret
Åsa Hallgren
Experimentell endokrinologi, CMM L8:01
Karolinska Universitetssjukhuset – Solna
171 76  STOCKHOLM

Använd vadderat ytterkuvert avsett för transport av biologiskt ämne kategori B (UN 3373 märkning). Det behövs 2 frimärken i porto.

För mer information, kontakta gärna din lokala kontaktperson.