Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för de endokrinologer som fungerar som lokala kontaktpersoner för Addisonregistret och kan bistå kollegor och patienter med mer information kring forskningsstudien.

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Tommy Olsson
Medicinkliniken
Norrlands universitetssjukhus
901 85  UMEÅ
tommy.olsson@medicin.umu.se

Per Dahlqvist
Medicinkliniken
Norrlands universitetssjukhus
901 85  UMEÅ
per.dahlqvist@medicin.umu.se 

Elena Lundberg                                                                                                                  Barnkliniken                                                                                                                              Norrlands universitetssjukhus                                                                                                         901 85 Umeå                                                                                                    elena.lundberg@umu.se

Akademiska sjukhuset, Uppsala                                                                                               Magnus Isaksson
Akademiska sjukhuset, ing 70, 3 tr
751 85  UPPSALA
magnus.isaksson@medsci.uu.se

Ricard Nergårdh                                                                                            Barnendokrinmottagningen                                                                                                 Akademiska barnsjukhuset                                                                                                             751 85 UPPSALA                                                                                                  ricard.nergardh@akademiska.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Sophie Bensing
ME Endokrinologi                                                                                                                Karolinskavägen 37A QB85
Karolinska Universitetssjukhuset – Solna
171 76  STOCKHOLM
sophie.bensing@ki.se

Sigridur Björnsdottir
ME Endokrinologi                                                                                                                  Karolniskavägen 37 A QB 85
Karolinska Universitetssjukhuset – Solna
171 76  STOCKHOLM
sigridur.bjornsdottir@sll.se

Olle Kämpe
Experimentell endokrinologi, CMM L8:01,
Karolinska Universitetssjukhuset-Solna,
171 76 Stockholm.
olle.kampe@ki.se 

Maria Halldin Stenlid                                                                                 Barnendokrinmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus                                                          Karolinska Universitetssjukhuset – Solna
171 76  STOCKHOLM
maria.halldin-stenlid@sll.se

Universitetssjukhuset Örebro
Anna-Karin Åkerman
Medicinska kliniken
Sektionen för Diabetes och Endokrinologi
Universitetssjukhuset Örebro
701 85  ÖREBRO
anna-karin.akerman@orebroll.se

Ola Nilsson
Barn- och ungdomskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85  ÖREBRO
ola.nilsson@oru.se

Universitetssjukhuset i Linköping
Jeanette Wahlberg
Endokrinmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85  LINKÖPING
jeanette.wahlberg@regionostergotland.se

Karel Duchen
HKH Prinsessan Viktorias barn och ungdomssjukhus
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85  LINKÖPING
karel.duchen.munoz@regionostergotland.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ragnhildur Bergthorsdottir
Sektionen för endokrinologi
Blå stråket 6, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45  GÖTEBORG
ragnhildur.bergthorsdottir@medic.gu.se

Gudmundur Johannsson
Sektionen för endokrinologi
Gröna stråket 8, Medicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45  GÖTEBORG
gudmundur.johannsson@medic.gu.se

Olov Ekwall
Avdelningen för pediatrik                                                                                                              Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
SU/Östra
416 85  GÖTEBORG
olov.ekwall@gu.se

Universitetssjukhuset i Lund
Mona Landin-Olsson
Medicinkliniken
Universitetssjukhuset i Lund
221 85  LUND
mona.landin-olsson@med.lu.se

Maria Elfving
VO barnmedicin
Skånes Universitetssjukhus Lund
221 85  LUND
maria.elfving@skane.se

Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Erik Waldenström
Endokrinologiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus
205 02  MALMÖ
erik.waldenstrom@skane.se

Bengt Lindberg
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes Universitetssjukhus Malmö
205 05  MALMÖ
bengt.lindberg@skane.se

Vill du komma i kontakt med registrets styrgrupp? Vänd dig i så fall till någon av följande:
Sophie Bensing
sophie.bensing@ki.se

Per Dahlqvist
per.dahlqvist@medicin.umu.se

Olov Ekwall
olov.ekwall@gu.se

Anna-Lena Hulting
anna-lena.hulting@ki.se

Jeanette Wahlberg
jeanette.wahlberg@regionostergotland.se

För frågor och synpunkter rörande hemsidan, vänligen kontakta:
sophie.bensing@ki.se