Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för de endokrinologer som fungerar som lokala kontaktpersoner för Addisonregistret och kan bistå kollegor och patienter med mer information krinng forskningsstudien.

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Tommy Olsson
Medicinkliniken
Norrlands universitetssjukhus
901 85  UMEÅ
tommy.olsson@medicin.umu.se

Berit Kriström
Inst f klinisk vetenskap/Pediatrik
Norrlands Universitetssjukhus
901 85  UMEÅ
berit.kristrom@pediatri.umu.se

Per Dahlqvist
Medicinkliniken
Norrlands universitetssjukhus
901 85  UMEÅ
per.dahlqvist@medicin.umu.se

 

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Jan Gustafsson
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Akademiska barnsjukhuset ing 95 nbv
751 85  UPPSALA
jan.gustafsson@kbh.uu.se

Marie Halldin Stenlid
Akademiska barnsjukhuset
751 85  UPPSALA
marie.halldin@kbh.uu.se

Magnus Isaksson
Akademiska sjukhuset, ing 70, 3 tr
751 85  UPPSALA
magnus.isaksson@medsci.uu.se

 

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Sophie Bensing
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset – Solna D2:04
171 76  STOCKHOLM
sophie.bensing@ki.se

Sigridur Björnsdottir
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset – Solna D2:04
171 76  STOCKHOLM
sigridur.bjornsdottir@karolinska.se

Anna-Lena Hulting
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset – Solna D2:04
171 76  STOCKHOLM
anna-lena.hulting@karolinska.se

Olle Kämpe
Experimentell endokrinologi, CMM L8:01,
Karolinska Universitetssjukhuset-Solna,
171 76 Stockholm.
olle.kampe@ki.se 

Universitetssjukhuset Örebro
Anna-Karin Åkerman
Medicinska kliniken
Sektionen för Diabetes och Endokrinologi
Universitetssjukhuset Örebro
701 85  ÖREBRO
anna-karin.akerman@orebroll.se

Jan Åman
Barn- och ungdomskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85  ÖREBRO
jan.aman@orebroll.se

 

Universitetssjukhuset i Linköping
Jeanette Wahlberg
Endokrinmedicin
HMC
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85  LINKÖPING
jeanette.wahlberg.topp@lio.se

Karel Duchen
Barn och kvinnocentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85  LINKÖPING
karel.duchen.munoz@lio.se

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ragnhildur Bergthorsdottir
Sektionen för endokrinologi
Gröna stråket 8, Medicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45  GÖTEBORG
ragnhildur.bergthorsdottir@medic.gu.se

Gudmundur Johannsson
Sektionen för endokrinologi
Gröna stråket 8, Medicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45  GÖTEBORG
gudmundur.johannsson@medic.gu.se

Olov Ekwall
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
SU/Östra
416 85  GÖTEBORG
olov.ekwall@rheuma.gu.se

 

Universitetssjukhuset i Lund
Mona Landin-Olsson
Medicinkliniken
Universitetssjukhuset i Lund
221 85  LUND
mona.landin-olsson@med.lu.se

Maria Elfving
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes Universitetssjukhus Lund
221 85  LUND
maria.elfving@skane.se

 

Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Erik Waldenström
Endokrinologiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus
205 02  MALMÖ
erik.waldenstrom@skane.se

Johan Svensson
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes Universitetssjukhus Malmö
205 05  MALMÖ
johan.svensson@med.lu.se

Vill du komma i kontakt med registrets styrgrupp? Vänd dig i så fall till någon av följande:
Sophie Bensing
sophie.bensing@ki.se

Per Dahlqvist
per.dahlqvist@medicin.umu.se

Olov Ekwall
olov.ekwall@vgregion.se

Anna-Lena Hulting
anna-lena.hulting@karolinska.se

Jeanette Wahlberg
jeanette.wahlberg.topp@lio.se

 

För frågor och synpunkter rörande hemsidan, vänligen kontakta:
Gabriel Nordling Eriksson
gabriel.nordling.eriksson@ki.se