Välkommen

Svenska Addisonregistret
Vid Addisons sjukdom angrips och förstörs binjurebarken av kroppens immunförsvar. Idag vet vi inte varför vissa personer utvecklar Addisons sjukdom. Denna nationella forskningsstudie syftar till att undersöka immunologiska och genetiska riskfaktorer vid Addisons sjukdom. Vi vill även studera hur Addisons sjukdom påverkar kroppen och hur den är kopplad till andra sjukdomar. Vi hoppas att studien leder till förbättrad diagnostik och behandling av Addisons sjukdom och i framtiden leder till att sjukdomen kan upptäckas tidigt så utvecklingen kan bromsas.

Vem får vara med?
De som kan delta i studien är patienter med Addisons sjukdom – primär binjurebarksvikt.

Hur går det till?
Studiedeltagarna får lämna blodprov vid ett tillfälle och behandlande läkare fyller i ett frågeformulär rörande associerade sjukdomar samt medicinering.

Intresserad?
Patienter som är intresserade av att delta i studien kan mejla till Sophie Bensing alternativt kontakta sin behandlande läkare för att få mer information.

Vad innehåller denna hemsida?
På denna hemsida hittar du information om Addisons sjukdom och det Svenska Addisonregistret. Dessutom finns anvisningar för blodprovtagning till studien och diverse blanketter som rör studien.

Huvudansvarig forskare för studien är:
Docent och överläkare Sophie Bensing, Karolinska Universitetssjukhuset – Solna.
Forskningshuvudman är Stockholms läns landsting, Karolinska universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.