Varningskort

Här finns information om Svenska endokrinologföreningens kortisonkort.

I dag finns många olika kortisonkort med varierande utseende och innehåll, ofta tryckta på färgat papper, som tagits fram av lokala sjukhus eller patientföreningar. Att det inte funnits ett enhetligt nationellt kortisonkort har vi uppfattat som suboptimalt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. I ett samarbete mellan det nybildade Svenska Addisonregistret och Svenska endokrinologföreningen har därför ett nationellt kortisonkort tagits fram.

Det nya kortisonkortet är av plast och i kreditkortsformat. På kortet finns information på svenska och engelska samt ett skrivfält för patientens namn och personnummer. Vi tror att ett prydligt, praktiskt format och god hållbarhet gör det lättare och mer tilltalande för patienten att ha kortet med sig och visa upp det i akuta sammanhang. En stor fördel med att använda ett likadant kort över hela landet är att det blir lättare att känna igen för sjukvårdspersonal. Därmed underlättas ett snabbt och adekvat omhändertagande av patienten. Intresset för kortet är stort, och det finns på många av landets medicin- och endokrinmottagningar. Nu finns även kortisonkort utformade enligt en gemensam europeisk standard med det svenska kortet som förlaga i många europeiska länder, vilket befrämjar patientsäkerheten i Europa.

Nationellt varningskort

Kliniker som behandlar patienter med binjurebarkssvikt kan beställa kortisonkortet kostnadsfritt från Svenska Addisonregistret/Svenska endokrinologföreningen från Per Dahlqvist. En barnversion kan beställas från Olov Ekwall.

För mer information om varningskorten, se vår artikel i Läkartidningen.