Blanketter

Här finns blanketter som behandlande läkare kan använda sig av vid inklusion av patient i studien. Dessutom finns blanketter och regelverk för forskare som önskar ta del av registerdata och/eller biobanksprover.

Annons
Annons
Annons som riktar sig till studiedeltagare. Innehåller allmän information om studien.

Patientinformation
Patientinformation
Allmän patientinformation. Avsedd för vuxna studiedeltagare.

Barninformation
Patientinformation avsedd för barn.

Föräldrainformation
Information avsedd för vårdnadshavare för barn som deltar i studien.

Informerat samtycke
Informerat samtycke
Blankett för informerat samtycke. Avsedd för vuxna studiedeltagare.

Informerat samtycke – vårdnadshavare
Blankett för informerat samtycke. Avsedd för vårdnadshavare för barns om deltar i studien.

Registreringsblankett
Registreringsblankett
Blankett för registrering av patienter.

Ta del av registerdata
Application SVAR
Blankett för ansökan om att ta del av registerdata i forskningssyfte.

Guidelines for application
Riktlinjer för ansökan om att ta del av registerdata i forskningssyfte.