Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för de endokrinologer som fungerar som lokala kontaktpersoner för Addisonregistret och kan bistå kollegor och patienter med mer information kring forskningsstudien.

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Per Dahlqvist
Medicincentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85  UMEÅ
per.dahlqvist@umu.se 

Elena Lundberg
Inst f klinisk vetenskap/pediatrik
Norrlands universitetssjukhus
901 85  UMEÅ
elena.lundberg@umu.se

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Magnus Isaksson
MTH-divisionen, specialmedicin
Sektionen för endokrinologi och diabetologi
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
magnus.isaksson@medsci.uu.se

Ricard Nergård
Barnendokrinmottagningen
Akademiska barnsjukhuset
751 85 UPPSALA
ricard.nergardh@akademiska.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Sophie Bensing
ME Endokrinologi, Karolinskavägen 37A QB85
Karolinska Universistetssjukhuset – Solna 
171 76 STOCKHOLM
sophie.bensing@ki.se

Sigridur Björnsdottir
ME Endokrinologi, Karolinskavägen 37A QB85
Karolinska Universistetssjukhuset – Solna 
171 76 STOCKHOLM
sigridur.bjornsdottir@regionstockholm.se

Olle Kämpe
ME Endokrinologi, Karolinskavägen 37A QB85
Karolinska Universistetssjukhuset – Solna 
171 76 STOCKHOLM
olle.kampe@ki.se

Maria Halldin Stenlid
Barnendokrinmottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universistetssjukhuset – Solna 
171 76 STOCKHOLM
maria.halldin-stenlid@regionstockholm.se

Universitetssjukhuset Örebro
Anna-Karin Åkerman
Medicinska kliniken
Sektionen för Diabetes och Endokrinologi
Universitetssjukhuset Örebro
701 85  ÖREBRO
anna-karin.akerman@orebroll.se

Ola Nilsson
Barn- och ungdomskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85  ÖREBRO
ola.nilsson@oru.se

Universitetssjukhuset i Linköping
Jeanette Wahlberg
Endokrinmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85  LINKÖPING
jeanette.wahlberg@regionostergotland.se

Maria Hallberg
HKH Prinsessan Viktorias barn och ungdomssjukhus
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85  LINKÖPING
Maria.I.Hallberg@regionostergotland.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ragnhildur Bergthorsdottir
Sektionen för endokrinologi
Blå stråket 5, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45  GÖTEBORG
ragnhildur.bergthorsdottir@medic.gu.se

Gudmundur Johannsson
Sektionen för endokrinologi
Gröna stråket 8, Medicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45  GÖTEBORG
gudmundur.johannsson@medic.gu.se

Olow Ekwall
Avdelningen för pediatrik
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
SU/Östra
416 85 GÖTEBORG
olov.ekwall@gu.se

Universitetssjukhuset i Lund
Ola Lindgren
Endokrinmottagningen, Lasarettsgatan 15
Skånes Universitetssjukhuset i Lund
221 85  LUND
Ola.G.Lindgren@skane.se

Maria Elfving
VO barnmedicin
Skånes Universitetssjukhus i Lund
221 85  LUND
maria.elfving@skane.se

Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Erik Waldenström
Endokrinologen
Skånes Universitetssjukhus i Malmö
205 02  MALMÖ
erik.waldenstrom@skane.se

Bengt Lindberg
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes Universitetssjukhus i Malmö
205 02  MALMÖ
bengt.lindberg@skane.se

Centralsjukhuset i Karlstad
Jakob Skov
Endokrin och diabetescentrum, Medicinkliniken
Centralsjukhuset Karlstad
652 30 KARLSTAD
Jakob.Skov@liv.se

Vill du komma i kontakt med registrets styrgrupp? Vänd dig i så fall till någon av följande:
Sophie Bensing
sophie.bensing@ki.se

Ragnhildur Bergthorsdottir
ragnhildur.bergthorsdottir@medic.gu.se

Per Dahlqvist
per.dahlqvist@medicin.umu.se

Olov Ekwall
olov.ekwall@gu.se

Jeanette Wahlberg
jeanette.wahlberg@regionostergotland.se

För frågor och synpunkter rörande hemsidan, vänligen kontakta:
sophie.bensing@ki.se